Cursos de seguretat vial

Promoure hàbits de conducta responsables, solidaris i cívics a la via pública

El programa d'educació viària, impulsat per la Policia Municipal amb el suport i supervisió del Departament d'Educació de l'Ajuntament, persegueix crear hàbits de comportament i de conscienciació cívica per millorar els desplaçaments per la via pública i evitar els accidents de trànsit (bàsicament, atropellaments i incidents amb la bicicleta); contribuir a l'a prenentatge bàsic de normes de circulació, i donar a conèixer les funcions que exerceix la policia municipal. Tot això a través de sessions teòriques i pràctiques guiades per monitors de la Policia Municipal de Gavà.

Aquest programa, que va néixer el curs 1996-97, s'adreça als alumnes de 3r a 6è curs d'educació primària, 2n i 4t curs d'e ducació secundària obligatòria, als alumnes de l'escola d'educació especial Maria Felip i del taller ocupacional la Bòbila, als usuaris del centre d'higiene mental Fundació Orienta i al col·lectiu de la gent gran.