Accessibilitat polígons industrials

L'accessibilitat dels polígons industrials de Gavà, ben valorada

Un estudi elaborat pel Pacte Industrial de la Regió Metropolitana posa de manifest la necessitat d'integrar els polígons industrials a les xarxes de transport públic i la inexistència de mitjans interns. Atesa la situació, el vehicle propi o el transport col·lectiu privat són les úniques opcions per fer el trajecte fins a la feina.

A Gavà, quatre dels cinc polígons existents (la Post, el Regàs, les Massotes i les Parets) estan ben valorats. El cinquè, el Camí Ral, presenta mancances que se solucionaran un cop sigui operativa la línia 12 del metro, que preveu una estació en aquest punt del municipi sota el nom de Gavà Ponent.

L'estudi apunta un seguit de propostes que s'haurien d'i ntegrar en el Pla de Serveis de l'Autoritat Metropolitana del Transport de 2005: l'augment de les freqüències de les línies d'a utobusos existents; la incorporació a la xarxa de nous serveis, com ara autobusos llançadora entre els polígons i l'estació de RENFE i la creació d'una nova figura, la del gestor del transport del polígon, que hauria d'assumir l'administració municipal.