Amb l'objectiu de millorar la mobilitat i de preservar el medi ambient, l'Ajuntament de Gavà ha establert diferents ordenances en relació a l'ús dels nostres vehicles motoritzats a la via pública

Una de les actuacions importants del govern municipal ha estat l'establiment de zones d'aparcament de rotació, és a dir, amb temps limitat, a les principals àrees comercials de la ciutat. L'o rdenança número 22 regula l'estacionament dels vehicles en l'a nomenada zona blava, una mesura engegada amb l'objectiu d'a dministrar la superfície.

Un dels objectius principals de l'administració local és el de reduir la contaminació acústica i atmosfèrica que provoquen els vehicles motoritzats. Per això s'ha establert una taxa que hauran de pagar tots els conductors dels vehicles que superin els decibels màxims permesos.

 

Més informació