Actuacions municipals

Actuacions que contribueixen a la mobilitat sostenible i segura

Gavà ha viscut un procés de transformació que l'ha convertit en una ciutat moderna, i compromesa amb el medi ambient i amb la sostenibilitat, que ofereix noves quotes de benestar al seus ciutadans. Per això ha estat imprescindible la posada en marxa de moltes actuacions que han afavorit la mobilitat sota criteris de racionalitat, seguretat i respecte a l'entorn.

Les millores del transport públic urbà, amb l'entrada en servei del Gavabús; la recuperació dels carrers per al passeig i la vida ciutadana; la creació de places d'aparcament subterrànies i de rotació en superfície; la dotació d'una xarxa de més de 10 quilòmetres de carril bici; i el foment d'hàbits de conducta responsables, solidaris i cívics a la via pública són algunes de les apostes municipals a favor de la mobilitat sostenible i segura.