Tallers d'educació afectiva i sexual

L’educació afectiva-sexual és un aspecte fonamental en el desenvolupament de la persona, ja que facilita el creixement positiu a nivel emocional i afectiu, influint en la manera d’entendre i viure la sexualitat. Els tallers de sexualitat emocional i afectiva són un espai educatiu per treballar en grup, de forma dinámica i participativa, tots aquells elements que intervenen en el creixement i les relacions amb els altres des d’una visió global per a la consecució d’un bon grau de salut sexual.

Els tallers s’adrecen a alumnes de 4t curs d’educació secundària obligatòria.