Programa de vacunació

Un dels objectius del programa de salut escolar és el compliment del calendari de vacunacions sistemàtiques, així com vetllar per mantenir la màxima immunització de la població infantil i adolescent escolaritzada al municipi de Gavà. Les vacunes sistemàtiques són aquelles que estan indicades per a tota la població, a partir de l'edat infantil, i s'apliquen d'acord amb el calendari de vacunació per prevenir la infecció.

Aquest programa es desenvolupa amb la participació dels equips d'atenció primària dels ambulatoris, amb el suport de l'Ajuntament de Gavà, i amb la col·laboració de les escoles i instituts del municipi de Gavà.

Els pares i/o tutors dels alumnes escolaritzats a Gavà hauran de signar una autorització per poder-li administrar la vacuna o vacunes que li pertoquen per edat. La vacuna s'administra a l'escola, i al mateix dia cap aportar la cartilla de vacunació del nen o nena. 

El programa de vacunació comença i finalitza amb el curs escolar, i les vacunes que s'administren segons l'edat són les següents:

Meningocòccina: alumnes de 12 anys de 6è de primària

Antihepatítica A: alumnes de 12 anys de 6è de primària

Varicel·la: alumnes de 12 anys de 6è de primària

Papil·lomavirus: alumnes, noies, de 12 anys de 6è de primària

Tètanus-diftèria: alumnes de 14 anys de 2n d'ESO

Calendari de vacunacions vigent