Alertes de Salut pública

Les alertes sanitàries informen de productes que poden generar un risc greu per a la salut i la seguretat de les persones consumidores.

Clicant aquests enllaços podeu consultar les alertes:

Alertes tintes tatuatge i micropigmentació

Alertes productes

Alertes alimentàries