Temes de la mediació

Convivència veïnal: relacions veïnals, sorolls, neteja, pagaments, organització en la distribució de les funcions dels integrants de la comunitat, animals, obres...

Espais públics: sorolls, distribució de l'ús dels espais, neteja...

En entitats i associacions de la ciutat (associacions veïnals, juvenils, esportives) per prevenir el conflicte i promoure la convivència i la cultura de la pau.

Relacions personals: discrepàncies, malentesos en les relacions d'amistat, entre coneguts/des...

Relacions contractuals: discrepàncies entre la persona propietària i la persona que lloga en relació amb pagaments, contracte...

Convivència familiar: discrepàncies entre els integrants de la família, cura de menors i adults, conflictes sorgits en el si de la convivència. Matèries incloses a la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat.

Foment de la cultura de la pau a les escoles: promoció de la convivència i prevenció del conflicte. Intervenció en conflictes entre iguals i les seves famílies, així com conflictes sorgits en el si de la convivència escolar. Participació en xerrades/tallers pel foment de la cultura de la pau.

De reparació a la víctima: en els conflictes que tenen una sanció administrativa, previ acord entre les parts i amb autorització de l'entitat judicial pertinent.