Serveis Socials

El Departament de Serveis Socials de l'Ajuntament de Gavà s'ha adaptat a la Llei 12/2007 d'11 d'octubre de Serveis Socials que assenyala que estan destinats a cobrir les necessitats personals bàsiques i les necessitats socials de les persones. La seva finalitat és assegurar el dret a viure dignament durant totes les etapes de la vida de les persones.

És un conjunt de serveis adreçats a persones, famílies i grups que pretenen ajudar-los a trobar solucions a les dificultats socials que poden tenir de manera temporal o permanent, així com prevenir situacions de risc derivades d'aquestes.

És el punt d'accés immediant al primer nivell del sistema català de serveis socials, el més proper a l'usuari i usuària i als àmbits familiar i social. Aquests serveis es presten mitjançant equips multiprofessionals formats per treballadors socials, educadors socials, treballadores familiars i tècnics especialistes.


El departament de Serveis Socials està ubicat a la plaça de Jaume Balmes, s/n.

Telèfon 93 263 91 36.