Pla Integral per a les Persones amb Discapacitat

El Pla integral per a les Persones amb Discapacitat, aprovat el 4 de març de 2019, marca les línies d'actuació dels propers cinc anys per tal de continuar avançant cap a una inclusió efectiva de la població amb discapacitat al municipi.

El Pla s'estructura en 10 eixos amb diferents accions i actuacions. El document és fruit d'un treball previ on s'ha elaborat una diagnosi del territori fent una anàlisi dels recursos existents adreçats a aquest col·lectiu.

Nota de premsa

Consulta el document del Pla