A qui s'adreça la mediació

La mediació s'adreça a tota la població que estigui immersa en un conflicte de convivència veïnal, familiars, d'espais públics, de relacions personals, contractuals o de diversa índole sempre que no hi hagi una situació de violència de gènere.

Pot accedir el servei les escoles, instituts, entitats, associacions i altres recursos municipals amb l'objectiu de resoldre els conflictes que sorgeixen en el si de la convivència.