Centre Obert Municipal

El Centre Obert és un equipament social diürn adreçat a infants del municipi en edats compreses entre els 4 anys i els 12 anys.

Complementa els Serveis Socials pel que fa a l'atenció a la infància.

Els objectius del servei són:

  • Fomentar pautes de conducta i hàbits que ajudin a l'infant per garantir una bona relació amb el seu entorn.
  • Estimular i potenciar els aprenentatges instrumentals i relacionals dels infants.
  • Extreure, fomentar i orientar actituds, valors i hàbits personals positius.
  • Crear espais per gaudir i experimentar l'activitat lúdica.