Joves i treball

Joves en pràctiques

L'Ajuntament de Gavà ha contractat a 5 persones joves en el marc del programa Joves en Pràctiques per un període de 6 mesos (de novembre 2017 a maig 2018) per a desenvolupar  tasques en diversos àmbits de l'organització.

L'Ajuntament de Gavà, i dins de les accions recollides en l'estratègia de desenvolupament de les polítiques d'ocupació a la ciutat "gavà Impulsa", ofereix 5 oportunitats laborals sota la modalitat de contractes en pràctiques a persones joves que estan en possessió de titulacions universitàries, cicles formatius i/o certificats de professionalitat, durant un període de sis mesos a jornada completa. Els i les joves contractats s'incorporaran a la dinàmica de diversos àmbits de l'Ajuntament: recursos humans, nova governança i economia, cultura-joventut i cooperació, medi ambient i recursos econòmics.

L'objecte d'aquesta actuació és incentivar la contractació laboral en pràctica de joves amb formació, beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, amb la finalitat de millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició d'aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, de manera que sigui possible la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

Els contractes de treball s'efectuen d'acord amb les condicions establertes en l'Ordre TSF/213/2016, d'1 d'agost, i compten amb el cofinançament del 91,89% de:

 

Garantia Juvenil

 

Què és?

La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per rehuir l'atur juvenil. S'adreça a joves entre 16 i 29 anys d'edat, inscrits o no als serveis d'ocupació, i que no tenen feina ni estan formant-se.

Si compleixes els requisits, tindràs l'oportunitat de tenir acompanyament per trobar una oferta de treball, pràctiques o formació.


 

 
 • Requisits d'accés al Sistema de Garantia Juvenil

  - Tenir més de 16 a 29 anys

  - Actualment no estar treballant

  - Actualment no rebre cap acció formativa ni educativa

  - Estar interessat en participar activament en les propostes que es plategin des de la Garantia Juvenil.

  - Tenir la nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió Europea, o tenir autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.

  - Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya

 
 • Què et podem oferir?

  - Informació i assessorament

  - Servei d'atenció personalitzada i acompanyament

  - Possibilitat de seguir diferents itineraris:

  1. Orientació laboral i suport a la cerca de feina

  2. Reforç de la teva formació i experiència

  3. Suport per a posar en marxa una idea de negoci

 
 • On m'he d'inscriure?

  Al Punt d'Informació Juvenil de La Casa Gran.

  C/. Major, 37. Gavà

  Telèfon: 936 355 435

  Horari d'atenció: Dilluns de 10 a 13 hores i de dilluns a dijous de 17 a 20.30 h

 

POEJ. Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil

L'Ajuntament de Gavà, en el marc de l'estratègia de desenvolupament de les polítiques actives d'ocupació a la ciutat «Gavà Impulsa» continua apostant per millorar l'accés al món laboral de les persones joves de la ciutat. Tan si volen prosseguir amb la seva formació com introduir-se al món laboral adquirint noves competències i formació professionalitzadora, aquest projecte es presenta com una nova oportunitat d'impulsar la transició del món educatiu al món laboral.

El programa POEJ (Programa Operativo de Empleo Juvenil), emmarcat dins dels Ajuts del Programa del Fons Social Europeu destinats a la integració sostenible de persones joves en el mercat de treball en el context del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, té per objectiu facilitar la incorporació dels i les joves a la formació i al món laboral i millorar les competències i habilitats, tant bàsiques i transversals com professionalitzadores. S'adreça especialment a persones joves, majors de 18 anys i menors de 30, que no estan estudiant ni treballant en aquests moments, i que estan registrades en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Es tracta, en concret, d'una proposta que, d'acord al perfil de la persona participant, combina accions formatives per a la millora de la formació i l'ocupabilitat de les persones joves amb pràctiques laborals. El programa s'inicia aquest mes de març, i s'estendrà fins al mes de desembre de 2018.

Aquest itinerari s'acompanya amb un/a tutor/a, qui durà a terme tasques d'orientació i seguiment al llarg de tot el programa. Serà aquest equip de professionals qui també gestionarà les accions de contacte amb empreses per fomentar la realització de pràctiques i donar resposta a futurs processos de selecció. Així doncs, també es fa una crida a empreses del territori interessades a acollir a les persones participants en les seves organitzacions.

Les especialitats que s'ofereixen, d'acord als nínxols d'oportunitat laboral del territori, són:

 • Auxiliar de magatzem, inclou 80 hores de pràctiques, 175 hores de formació professionalitzadora i 115 hores de formació transversal i/o complementària.
 • Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals, inclou 80 hores de pràctiques, 150 hores de formació professionalitzadora i 80 hores de formació transversal i/o complementària.
 • Promoció turística local i informació al visitant inclou 40 hores de pràctiques, 140 hores de formació professionalitzadora i 130 hores de formació transversal i/o complementària.

Per a més informació sobre el programa us podeu adreçar al Centre de Suport a l'Empresa, carrer Progrès, 27 de Gavà, trucar al telèfon 93 633 34 50 o escriure un correu electrònic a cse@gava.cat.

També us podeu adreçar a l'Espai Jove de La Casa Gran, i contactar amb la Impulsora de la Garantia Juvenil a la ciutat – garantiajuvenil@gava.cat.

 

 

 

Programa Fem Ocupació per a Joves

L'Ajuntament de Gavà ha engegat de nou el projecte "Fem Ocupació per a Joves", gestionat pel Centre de Suport a l'Empresa i subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Ministeri d'Ocupació i Seguretat, d'acord a  l'Ordre EMO/256/2015, modificada per l'Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, i la  resolució TSF/2937/2017, de 14 de desembre.

Inclou les següents actuacions:

 • Contractació dels joves durant 6 mesos, a empreses de diferents sectors, i preferiblement situades a la ciutat de Gavà.
 • Formació professionalitzadora adequada al lloc de treball en què hagi estat contractat/ada. La durada és entre 90 i 150h., de forma presencial.
 • Orientació laboral i acompanyament d'una tècnica orientadora durant tot el programa.

Les característiques dels i les joves participants del projecte són: estar en situació d'atur, amb formació de graduat Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o equivalència a efectes laborals i acadèmics, i que prioritàriament tinguin experiència professional i siguin de Gavà.

Si teniu interès en el projecte, formalitzeu la vostra inscripció de forma presencial al Centre de Suport a l'Empresa, per correu electrònic a cse@gava.cat o per telèfon al 93 633 34 50.

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Ministeri d'Ocupació  ii Seguretat, d'acord amb el Programa "Fem Ocupació per a Joves", regulat per l'Ordre EMO/256/2015,modificada per l'Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, la Resolució TSF/2937/2017, de 14 de desembre,, per la qual s'obre la convocatòria de l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa "Fem Ocupació per a Joves" i la Resolució TSF/2936/2017,d'1 de desembre per la qual s'obre la convocatòria anticipada per al 2018 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa "Fem Ocupació per a Joves".