Formació empresarial

El procés s'inicia quan els establiments interessats en l'obtenció del distintiu de qualitat el sol·liciten.

La sol·licitud es pot fer:

-  De manera presencial, mitjançant l'imprès oficial que es lliura a l'Oficina d'Atenció a l'Empresa, pl. de Jaume Balmes, s/n,  planta baixa, de Gavà.

- La documentació que es requereix és la sol·licitud signada pel titular de la llicència d'activitat.

- Si el titular és una persona jurídica, documentació que acrediti la representació de la persona que subscriu la sol·licitud.