Casals municipals

Gavà disposa de tres casals municipals de la gent gran: El Centre, Can Tintorer i Torre Lluc.

Tots tres són punts d'informació i d’acollida per a les persones grans on s'impulsen activitats formatives i de dinamització com a alternatives d'oci. Tenen com a objectiu principal la promoció de les relacions interpersonals i ofereixen un espai de trobada per a les persones grans de la ciutat.

També s’ofereixen diferents serveis que valorem que són d'interès per als nostres usuaris:

  • Serveis de podologia: Per fer ús d'aquest servei és necessari comptar amb el carnet municipal de la gent gran. S'ha de concertar dia i hora a les recepcions dels casals municipals de la gent gran el Centre i Can Tintorer. Servei temporalment inactiu.
  • Sales de lectura: Tots els casals disposen d'aquest espai. Els usuaris tenen a disposició premsa, revistes i llibres per poder gaudir d'una estona de lectura relaxada. L'horari coincideix amb el d'obertura dels equipaments.
  • Sala de jocs de taula: Tots tres equipaments disposen d'espais destinats als jocs de taula i del material necessari per poder-ne gaudir. L'horari és el mateix que el dels equipaments.

Casal Municipal de la Gent Gran El Centre

https://www.gavaciutat.cat/documents/20142/31817/casal%20centre.ok.jpg/1e1d8c09-4ba4-d833-e5fc-9f971bce2623

L'edifici on es troba el Casal va ser adquirit per l'Ajuntament l'any 1993 i va ser inaugurat el 1995 com a nou equipament públic L'immoble, construït l'any 1988, disposa de 350 metres quadrats distribuïts en planta baixa i pis.

Està situat al carrer de Sant Isidre, 22-24, cantonada amb el carrer del Centre, i esdevé un lloc d'informació i d’acollida per a la gent gran. S'impulsen activitats de formació i de dinamització, i s'ofereixen alternatives d'oci. Es promouen les relacions interpersonals, s'ofereix un espai de trobada i es donen serveis complementaris a les seves necessitats.

El Casal compta amb una recepció, un punt d'atenció al ciutadà/ana amb accés a internet, cafeteria, sala de lectura i televisió, servei de podologia, aula de tallers, aula d'informàtica i una gran sala polivalent amb un centenar de butaques i projector de vídeo.

Actualment el Casal és la seu de l'Associació de la Gent Gran de Gavà.

Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13 i de 16 a 20 h. Dissabtes, diumenges i festius, de 16.30 a 20 h.

Horari d'estiu: durant l'agost, de dilluns a divendres, de 16 a 20 h. Dissabtes, diumenges i festius, de 16.30 a 20 h.

 

Casal Municipal de la Gent Gran Can Tintorer

https://www.gavaciutat.cat/documents/20142/31817/edifici%20casa%20can%20tintorer.ok.jpg/7428cf85-fecf-744f-8850-ceb90f77e9e4

El Casal es troba al camí de Can Tries, s/n. Va ser inaugurat el 30 de març de 2007 al barri de Can Tintorer. L'equipament té dues plantes amb una superfície total construïda de 880 metres quadrats i disposa d'una terrassa i un jardí de 830 metres quadrats.

El casal té una gran recepció, un punt d'informació, sala d'estar per a usos diversos, sala polivalent amb projector de vídeo, lavabos, magatzem i la cuina per fer-hi tallers. A la segona planta hi ha despatxos per a usos diversos, sala d'estar i lectura, lavabos, servei de podologia i aules d'informàtica i polivalents.

Té un aforament per a 191 persones.

Horari de dilluns a divendres, de 10 a 13 i de 16 a 20 h. Dissabtes, diumenges i festius, de 16.30 a 20 h.

Agost, de dilluns a divendres, de 16 a 20 h. Dissabtes, diumenges i festius, de 16.30 a 20 h.Telèfon 93 263 96 44

 

Casal de la Gent Gran Torre Lluc:

https://www.gavaciutat.cat/documents/20142/71450/casal+torre+lluc.png/215e8b67-98e9-6c58-4119-af4aae073950?t=1596618568967

L'any 2013, l'Ajuntament de Gavà va signar un conveni de cessió de l'edifici, propietat de la Fundació Pinnae, amb l'objectiu de donar continuïtat al casal de la gent gran ja existent.

Es tracta d'un espai amb una superfície construïda de 559,61 m², distribuïts en una sola planta i que es troba al carrer del Centre núm. 3. Té un aforament per a 121 persones.
 

El Casal compta amb una recepció, sala de lectura, espai polivalent per fer hi diferents activitats i una sala de billar.
 

Horari durant tot l'any: de dilluns a divendres, de 10 a 13 i de 16 a 20 h.