Persones destinatàries

Tenen accés al programa d'activitats totes aquelles persones empadronades a Gavà més grans de 65 anys, i persones entre 60 i 65 anys que actualment no es trobin en situació laboral activa.

Per accedir-hi és necessari donar-se d'alta com usuari/a dels casals municipals i obtenir el carnet de la gent gran.

 

Carnet de la Gent Gran

El carnet de la gent gran és un document personal i intransferible, completament gratuït, que us acredita com a usuaris/es, us autoritza l'accés a les activitats que organitzem i us permet aconseguir avantatges i bonificacions en diferents equipaments municipals:

  • Accés a diferents activitats durant les festes municipals.
  • Bonificació en la revisió mèdica d'equipaments esportius municipals.
  • Bonificacions en espectacles especificats de l'Espai Maragall.
  • Altres que així ho especifiquin.

Destinataris

Persones empadronades a Gavà majors de 65 anys i persones de més de 60 anys que no es trobin actives laboralment.

On sol·licitar

El tràmit es realitzarà al casal de Centre, Can Tintorer i Torre luc.


Documentació necessària

  • Original i fotocòpia de l'DNI.
  • Persones majors de 60 anys: documentació acreditativa de la situació econòmica-laboral.
  • Una fotografia de carnet.