Fòrum G3

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix l’Envelliment Actiu com el “Procés d’optimitzar les oportunitats per la salut, la participació i la seguretat a fi de millorar la qualitat de vida de les persones a mesura que envelleixen”. Sota aquest objectiu es constitueix el Fòrum G3

 

  • OBJECTIUS:

El Fòrum G3 per un Envelliment Actiu de Gavà pretén:

  • Crear un espai de participació i col·laboració amb la ciutadania, on es promogui el diàleg i sigui un referent local per abordar les actuacions d’envelliment actiu a Gavà.
  • On s’hi promogui la implicació de les persones grans a participar en els diferents processos de la ciutat.
  • On s’integri tota la diversitat de persones, entitats i serveis que conflueixen al territori.
  • On s’hi generin sinèrgies de treball entre els diferents sectors de forma corresponsable i compromesa.

 

  •  FES-TE MEMBRE:

Omplir i enviar el següent formulari:

Fes-te membre (Envelliment actiu)

Fes-te membre del fòrum per un envelliment acitu

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, i l’article 12 del Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, us informem que les vostres dades de caràcter personal s’incorporaran al fitxer SERVEIS A LA PERSONA, del qual és responsable l’Ajuntament de Gavà, i que seran objecte de tractament per a la gestió dels tràmits que els ciutadans efectuen amb l’Ajuntament de Gavà relacionats amb els Serveis a la Persona. No seran cedides a persones físiques i jurídiques públiques o privades sense el vostre consentiment o si no ho autoritza una llei.

En cas de modificació de les vostres dades, haureu de posar-vos en contacte amb l’Ajuntament de Gavà per procedir a rectificar-les.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Ajuntament de Gavà, Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), plaça de Jaume Balmes, s/n, planta baixa, o a l’adreça electrònica ajuntament@gava.cat

- Contacta’ns

Adreça: Plaça de Jaume Balmes s/n. 2a planta. Àmbit de Benestar i Acció Social. Ajuntament de Gavà.

-Horari d’atenció:  de 9.30 h  a 14 h de dilluns a divendres.

-Telèfon: 93 263 91 36.

-Adreça electrònica:  gentgran@gava.cat