Amb els drets fem ciutat

Mitjançant aquest programa es busca el compromís de les entitats en la defensa dels drets humans per assolir un conjunt de punts de suport per reivindicar els drets, reconèixer possibles vulneracions i, entre tots i totes, posar-hi fi.