Carta de Serveis del Departament d'Esports

El Departament de Llicències d'obres i activitats, adscrit a l'Àrea de Promoció Econòmica, Urbanisme, Medi Ambient i Planifició Estratègica, presta diferents serveis.

L'objectiu de la Carta de Serveis és informar dels diferents serveis que s'ofereixen i els requisits necessaris per accedir-hi.

- See more at: http://www.gavaciutat.cat/llicencia-d-obres-i-activitats-i-informacio-sobre-els-usos-admesos-ple-planejament#sthash.ELnMhUUk.dpuf

A la Carta de Serveis podreu consultar tota la informació dels diferents serveis que el Departament d'Esports ofereix a la ciutadania i els requisits necessaris per accedir-hi.

Carta de Serveis Esports