Accés a la informació pública

Qualsevol persona major de 16 anys té dret a l'accés a la informació pública elaborada per l’Administració i que té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat, inclosa la que li subministren altres organitzacions obligats d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Aquí trobareu la instància i el llistat de peticions d'informació actualitzat dels darrers 12 mesos