CARTES DE SERVEIS

 

A les Cartes de Serveis es materialitzen els principis de la participació, el compromís del servei públic i la transparència, creen sinèrgies entre els ciutadans i l'administració, per tal de millorar la qualitat dels serveis.

Aquestes s'enmarquen dins la Llei 19/2014, de 29 de desembre,  de transparència, accés a la informació i bon govern. Durant el 2018 han estat aprovades la totalitat de les Cartes de Servei per tal de visibilitzar l'oferta de serveis i com accedir-hi.

 

Amb la col.laboració de