Carta de Serveis del Centre de Suport a l'Empresa

Aquesta Carta és un complement de la certificació del sistema de gestió de la qualitat que el Centre de Suport a l’Empresa ha establert per a la gestió dels
seus serveis amb l’objectiu d’assegurar la satisfacció del client i permetre la realització dels processos de manera òptima.

En aquest context, la Carta de Serveis té una doble finalitat, definir uns compromisos que satisfacin les necessitats i les expectatives per a
cadascuna de les matèries sobre les quals donem servei a les persones que ho requereixen i contribuir a la millora dels nostres serveis, incorporant hi nous elements adreçats a divulgar la  informació i fer més àgil la tramitació, alhora que facilitarem la relació del Departament amb la ciutadania.

 

Carta de Serveis del Centre de Suport a l'Empresa