PERIODE MIG DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS

ANY 2021 TERMINI
1r trimestre 29,08 dies
2n trimestre 26,75 dies
3r trimestre 29,61 dies
4t trimestre 24,85 dies

 

ANY 2020 TERMINI
1r trimestre 15,55 dies
2n trimestre 19,49 dies
3r trimestre 18,59 dies
4t trimestre 13,21 dies

 

 

ANY 2019 TERMINI
1r trimestre 17,33 dies
2n trimestre 11,84 dies
3r trimestre 10,14 dies
4t trimestre 12,04 dies

 

ANY 2018 TERMINI
1r trimestre 32,35 dies
2n trimestre 17,29 dies
3r trimestre 18,00 dies
4t trimestre 10,07 dies

 

ANY 2017 TERMINI
1r trimestre 32,19 dies
2n trimestre 25,47 dies
3r trimestre 30,75 dies
4t trimestre 33,50 dies