És l'organisme de consulta i participació dels sectors afectats en la programació de l'ensenyament no universitari dins l`àmbit municipal. Creat l’any 1989, recull i debat les propostes dels seus membres, com també dels col·lectius que representa: directors/es, titulars de centre, professorat, pares i mares, alumnes i personal administratiu i de serveis.