El Consell Municipal del Comerç és un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu i deliberatiu de l'Ajuntament de Gavà que articula la participació ciutadana en l’àmbit del comerç local, per assessorar-lo en totes les matèries que l'Ajuntament li consulti i mitjançant l'elaboració de dictàmens, informes, etc., i qualsevol altre tipus d'aportació que estigui al seu abast, en matèria de comerç. Té com a finalitat informar, proposar, consultar i assessorar en tot allò que afecti el comerç de la ciutat.

 

Són objectius específics del Consell de Comerç:


a) Configurar un marc d’anàlisi i debat sobre l’activitat comercial de Gavà, per tal de col·laborar en la recerca de les propostes i/o solucions més adients per al sector.
b) Impulsar la coordinació, col·laboració i cooperació entre els agents implicats en la promoció del comerç local.
c) Fomentar la participació dels comerciants de Gavà en els programes i activitats que impulsin la promoció del comerç.
d) Fomentar la sostenibilitat en l’activitat comercial de la ciutat.
e) Fomentar l’ocupació del sector comercial.

 

Reglament d'organització i funcionament

Més informació a comercifires@gava.cat