203 Estudi de detall de la parcel.la del c. de la Forja, 7-9 de Massotes

203. Planejament definitiu de l'Estudi de detall de la parcel·la del c. de la Forja, 7-9 de Massotes

Aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament de 24 de novembre de 2001, amb l'assabentat de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona de 26 de gener de 2012 i publicat al BOP de 13 de febrer de 2012.

 

RESOLUCIÓ DEFINITIVA
AD-ED-Laforja%2C7-9-CUB+assab-1

Planejament definitiu