Una conducció menys contaminant i econòmica

Determinats hàbits a l'hora de conduir el nostre vehicle motoritzat poden afavorir la preservació del nostre entorn, en disminuir l'emissió de CO2, i a més, ens podem estalviar fins a un 15% de la factura del combustible i del cost del manteniment. Segons les previsions, si els conductors segueixen les recomanacions de l'anomenat Eco Driving, un programa que fa deu anys que funciona a altres països europeus com Holanda, Alemanya, Suïssa i Finlàndia, podrien estalviar-se uns 160 euros cada any. Per aconseguir una conducció molt més sostenible s'han de seguir les següents mesures:

1. Circular entre les 2.000 i les 2.500 revolucions per minut, en cotxes de benzina, o entre les 1.500 i les 2.500, en cotxes dièsel

2. Anticipar-se i evitar accelerar i frenar de forma sobtada

3. Mantenir una distància de seguretat adequada per tal de poder circular a una velocitat regular

4. En les baixades, aprofitar la inèrcia del cotxe i no deixar el canvi de marxes en punt mort, ja que, a més de ser perillós, el cotxe consumeix molt més.

5. En les pujades, fer servir la marxa més llarga possible, trepitjant l'accelerador el mínim possible per mantenir la velocitat

6. Anticipar-seals revolts, per tal d'arribar-hi a la velocitat adequada

7. Si hi ha trànsit intens, fer servir la marxa més llarga per evitar accelerades i frenades

8. En els avançaments i les incorporacions, la seguretat prima sobre el consum