Anar en bici, una opció saludable i sostenible

Molts són els avantatges de desplaçar-se en bicicleta per la ciutat: fem esport, millorem el nostre estat físic…A més, igual que quan caminem, és el mitjà de transport més barat, no produeix contaminació atmosfèrica ni acústica, redueix el volum de trànsit, evita els embussos, proporciona més facilitat a l'hora d'aparcar i permet gaudir molt més de la passejada que quan es fa servir el vehicle motoritzat. Cada vegada són més les persones que opten per aquest mitjà de transport i la xarxa de carrils bici creix dia rere dia. Tot i que les facilitats, doncs, augmenten cada cop més, per aquells que fan ús de la bicicleta, és important fer atenció a les següents recomanacions:

1. Respectar les normes generals de trànsit

2. Buscar la ruta més segura

3. Circular pel centre del carril, mai arrambat a la dreta

4. Fer servir el carril més a la dreta possible, quan es circuli per la calçada

5. No circular per les voreres, si és possible

6. Adaptar la velocitat al carril per on se circula

7. Utilitzar una bicicleta adequada, en bon estat i de la mida correcta

8. Fer senyals amb el braç abans de girar o parar

9. Guardar una distància de seguretat amb els vehicles

10. Fer-se veure i sentir amb llums i senyals acústics

11. De nit, utilitzar material reflectant

12. Fer servir el casc

13. En els semàfors, posar-se davant dels cotxes perquè els conductors ens vegin bé

14. Estacionar la bicicleta en llocs adequats i amb mesures de seguretat per evitar robatoris

15. Fer-se una assegurança