Deure d'intervenció

La Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbiava, va ser aprovada el 10 d'octubre de 2014 al Parlament de Catalunya. És una llei pionera i va ser una demanda històrica del col·lectiu LGTBI. El contingut i esperit de la Llei respon al que planteja la legislació en matèria antidiscriminatòria d'àmbit internacional. 

El present Protocol estableix els circuits de les actuacions que desenvolupa l'exercici del deure d'intervenció assignat al personal tant funcionari com laboral de les administracions públiques catalanes per tal que es pugui executar de manera eficient i coordinada amb tots els òrgans i agents que hi intervinguin.

El deure d'intervenció en casos de discriminació de persones LGTBI+ - Diversitat sexual i de gènere

El deure d'intervenció en casos de discriminació de persones LGTBI+ - La Llei 11/2014 a Catalunya

El deure d'intervenció en casos de discriminació de persones LGTBI+ - Protocol deure d'intervenció