Instal·lacions esportives municipals i calendari d'obertura