Activitat d'estiu amb una  programació ludicoesportiva destinada a nens i nenes de 4 a 11 anys. Tota la programació i les activitats estan dissenyades i desenvolupades específicament per a cada edat, i evolucionen des dels jocs preesportius fins als aspectes tècnics dels diferents esports.

Casal Esportiu P-4/P-5 i Primària

Lloc:  Zona esportiva Diagonal (Pavelló Jacme March, Nova Piscina i Estadi la Bòbila)
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h
PROGRAMACIÓ P-4/P-5

PROGRAMACIÓ PRIMARIA

INFORMACIÓ GENERAL

PREGUNTES FREQÜENTS

GUIA AJUDA INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA

Documentació a lliurar:

AUTORITZACIÓ

DRETS D'IMATGE

SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ

INSCRIPCIÓ ONLINE: