Activitat d'estiu amb una  programació ludicoesportiva destinada a nens i nenes de 4 a 11 anys. Tota la programació i les activitats estan dissenyades i desenvolupades específicament per a cada edat, i evolucionen des dels jocs preesportius fins als aspectes tècnics dels diferents esports.

Casal Esportiu P-4/P-5

Lloc:  Zona esportiva Diagonal (Pavelló Jacme March, Nova Piscina i Estadi la Bòbila)
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13h. o de 9 a 17 h.

Servei d'acollida: de 8 a 9 h a la Nova Piscina.

Casal Esportiu Primària

Lloc:  Zona esportiva Diagonal (Pavelló Jacme March, Nova Piscina i Estadi la Bòbila)
Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 17 h.

Servei d'acollida: de 8 a 9 h a la Nova Piscina.