Model de recollida i gestió de residus

Gavà és una ciutat compromesa amb la cura del seu entorn natural i el medi ambient. Per aquest motiu és necessari fer canvis en el nostre model de consum i la generació de residus, incrementant la prevenció de residus, la reutilització i el reciclatge.

El model de recollida i gestió de residus de la nostra ciutat és:

-Divers: perquè té en compte totes les fraccions de residus, agrupades en illes de reciclatge, i la diversitat d'agents que els generen (habitatges, comerços, escoles....), tant del nucli urbà com de les urbanitzacions.

-Adaptatiu: perquè vol donar resposta a les diferents necessitats i particularitats de la ciutadania amb una flexibilitat que és possible pel fet de comptar amb una empresa municipal de recollida de residus com és PRESEC S.A.

  

+ informació al tríptic del model de gestió de residus.