El Mercat de Pagès és l’espai destinat a la venda directa de productes agraris propers al municipi de Gavà, preferentment del Parc Agrari del Baix Llobregat i el seu àmbit d'influència, entenent-se com a tal la comarca del Baix Llobregat, per part de productors registrats en la marca “Producte FRESC del Parc Agrari”.

La finalitat d’aquest mercat és la de facilitar al sector agrari a un lloc on poder vendre directament les fruites i hortalisses i/o altres productes agraris que conrea i produeix. Aquesta finalitat es complementa amb la comercialització de productes elaborats per part dels mateixos pagesos i/o artesans.

El Mercat de Pagès és celebra cada dimarts al parc de la Torre Lluch, de 9 a 14h, i -des de setembre de 2021- també tots els dissabtes al matí a la Plaça Major de 9 a 14 h, davant del Mercat del Centre.

El producte FRESC del Parc Agrari del Baix Llobregat és el distintiu que atorga el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat als/les pagesos/es que ho sol·liciten i que compromet al compliment del Reglament de cessió d'ús del destintiu "Producte FRESC Parc Agrari del Baix Llobregat" i a l'adhesió de la Carta del Producte FRESC del Parc Agrari.

Podeu trobar tota la informació a la web dels Mercats de Pagès de Gavà

Podeu demanar assessorament especialitzat i iniciar tràmits on line, relacionats amb Mercats de Pagès, mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament de Gavà. 

 

Normativa del Mercat de Pagès:

Ordenança Reguladora del Mercat de Pagès

 

Enllaç:

Parc Agrari del Baix Llobregat