Les fires és una eina que posem a l'abast de les empreses per tal de promociar-se, donar a conèixer el seu producte i/o servei i com a eina de fidelització de la clientela.

En aquest apartat trobaràs la informació de les fires que organitza l'Ajuntament per a la promoció de l'economia local.