LGTBI  són les sigles que designen col·lectivament les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals. 

L'Ajuntament de Gavà està compromès en les polítiques LGTBI i té un Pla per la diversitat afectiva, sexual i de gènere (2022-2029) i un Servei d'Atenció Integral Lgtbi. 

Gavà està adherida a la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya que té com a finalitat:

  • Fomentar que les nostres ciutats i pobles garanteixin el respecte a la pluralitat,  a la identitat de gènere i a les diverses orientacions afectives i sexuals.
  • Fomentar el treball conjunt entre els municipis LGTBI.
  • Fomentar que la perspectiva LGTBI es consideri en els dissenys de les polítiques públiques dels diversos àmbits competencials.

L'any 2014 es va aprovar la Llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Es tracta d'una de les legislacions més avançades d'Europa en aquest sentit.