Actes de junta de govern (quan actua en delegació del Ple)