Projecte d'Urbanització Llevant Mar

Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització de la modificació del Pla Parcial de delimitació del sector Llevant Mar de Gavà.

APROVACIÓ INICIAL de l'annex d'enderrocs del Projecte d'Urbanització de la Modificació del Pla Parcial de Delimitació Llevant mar de Gavà

Període d'exposició pública i presentació d'al·legacions: del 11 de juliol al 12 de setembre de 2024.