Ordenances municipals

NORMATIVA VIGENT AL MUNICIPI DE GAVÀ EN MATÈRIA D'URBANISME, HABITATGE I SOSTENIBILIAT AMBIENTAL

 

  • Modificació de les OME Rehabilitació pel que fa a la instal·lació d'ascensors:

https://bop.diba.cat/anunci/1021709/aprovacio-definitiva-de-la-modificacio-puntual-de-l-ordenanca-metropolitana-de-rehabilitacio-ajuntament-de-gava

 

  • Modificació de la Ordenança metropolitana de rehabilitació:

https://bop.diba.cat/anunci/3035767/aprovacio-definitiva-de-la-modificacio-de-l-article-25-de-l-ordenanca-metropolitana-de-rehabilitacio-area-metropolitana-de-barcelona

 

  • Modificació Normes Urbanístiques:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5358/1004977.pdf

 

  • Modificació Ordenança Metropolitana d’Edificació:

https://dibaaps.diba.cat/vnis/temp/CIDO_bopb_2008_06_20080606_BOPB_20080606_046_047.pdf

https://dibaaps.diba.cat/vnis/temp/CIDO_bopb_2007_12_20071211_BOPB_20071211_063_063.pdf

https://dibaaps.diba.cat/vnis/temp/CIDO_bopb_2006_05_20060503_B901_20060503_061_061.pdf

https://bop.diba.cat/anunci/1021709/aprovacio-definitiva-de-la-modificacio-puntual-de-l-ordenanca-metropolitana-de-rehabilitacio-ajuntament-de-gava

 

  • Ordenança municipal sobre l'estalvi energètic en els edificis del terme municipal:

https://dibaaps.diba.cat/vnis/temp/CIDO_bopb_2004_08_20040812_BOPB_20040812_042_046.pdf

Modificació:

https://dibaaps.diba.cat/vnis/temp/CIDO_bopb_2007_05_20070528_BOPB_20070528_056_057.pdf

 

  • Ordenança municipal sobre llicències de guals i reserves de via pública:

https://dibaaps.diba.cat/vnis/temp/CIDO_bopb_2004_08_20040824_BOPB_20040824_021_024.pdf

Modificació:

https://dibaaps.diba.cat/vnis/temp/CIDO_bopb_2008_01_20080125_BOPB_20080125_030_031.pdf

https://dibaaps.diba.cat/vnis/temp/CIDO_bopb_2009_01_20090128_BOPB_20090128_032_032.pdf

 

  • Ordenança municipal reguladora dels arbres i arbredes d'interès local:

https://bop.diba.cat/anuncis/antic/022013030361

 

  • Ordenança municipal de les illes de vianants de Gavà:

https://dibaaps.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?cido&bopb/2006/05/20060531/BOPB_20060531_036_037.pdf

 

  • Ordenança municipal d'obertura d'establiments i control d'activitats:

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2013&04/022013008696.pdf

 

  • Pla especial de regulació dels establiments destinats a serveis de telecomunicacions:

https://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=255760&fromPage=load