VULL OBRIR UNA BOTIGA Tràmits a seguir

Canal empresa.gentcat

Informació sobre la Llei de facilitació de l'activitat econòmica en aquest enllaç

 

Calendari de festius amb obertura comercial autoritzada per l'any 2023

8 de gener

25 de juny

12 d'octubre 

26 de novembre

6, 8, 14, 17, 24 i 31 de desembre

(El dies 14 i 31 de desembre triats per Gavà)

 

Més informació en aquest enllaç

 

Enllaços d'interès:

RESOLUCIÓ EMC/117/2021, de 25 de maig, per qual s'estableix el calendari d'obertura a Catalunya del establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2022 i 2023

RESOLUCIÓ EMC/780/2021, de17 de març, de modificació de la Resolució EMC/132/2021, de 20 de gener, per la qual es publiquen les dates afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any 2021.

RESOLUCIÓ EMC/132/2021, de 20 de gener, per la qual es publiquen les dates afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l'any 2021.

Ordre EMC/129/2019, de 28 de juny, per la qual s'estableix el calendari d'obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2020 i 2021.

 

Regulació en matèria d'horaris comercials

Segons l'art. 83 de la LLEI 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023, estableix

Article 83. Modificació de la Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires

1. S'afegeix una lletra, la j, a l'apartat 1 de l'article 37 de la Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, amb el text següent: «j) Els establiments comercials, de venda personalitzada o en règim d'autoservei, sempre que la superfície de venda no superi els 300 metres quadrats, que tinguin una oferta orientada essencialment a productes de compra quotidiana d'alimentació.»

2. S'afegeix una lletra, la k, a l'apartat 1 de l'article 37 de la Llei 18/2017, amb el text següent: «k) Els establiments comercials, de venda personalitzada o en règim d'autoservei, els titulars dels quals siguin petites o mitjanes empreses, d'acord amb el criteri de classificació europeu, sempre que la superfície de venda no superi els 300 metres quadrats.»

 

Normativa horaris comercials

- Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires

- Llei 3/2014, del 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció

-Decret Llei 4/2012, de 30 d'octubre, de mesures en matèria d'horaris comercials i determinades activitats de promoció (DOGC núm. 6245 publicat el 02/11/2012)

-Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. Art. 27 modificació de la Llei 1/2024, de 21 de desembre, d'horaris comercials.

Més informació en matèria d'horaris comercials en aquest enllaç

 

Altra normativa que afecta al sector comercial

- Reial decret llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis

- Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.