VULL OBRIR UNA BOTIGA Tràmits a seguir

Canal empresa.gentcat

Informació sobre la Llei de facilitació de l'activitat econòmica en aquest enllaç

 

Calendari de festius amb obertura comercial autoritzada per l'any 2024

7 de gener.

30 de juny.

12 d'octubre.

1, 6, 8, 14, 15, 22 i 29 de desembre.

(Els 6 i 14 de desembre els festius triats per Gavà)

 

Calendari de festius amb obertura comercial autoritzada per l'any 2025

5 de gener.

1, 2 i 30 de novembre.

6, 7, 8,14, 21 i 28 de desembre.

(El 2 de novembre i el 8 de desembre els festius triats per Gavà)

 

Més informació en aquest enllaç

 

Enllaços d'interès:

ORDRE EMT/185/2023, de 14 de juliol, per la qual s'estableix el calendari d'obertura a Catalunya dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2024 i 2025.

RESOLUCIÓ EMC/117/2021, de 25 de maig, per qual s'estableix el calendari d'obertura a Catalunya del establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2022 i 2023

Regulació en matèria d'horaris comercials

Segons l'art. 83 de la LLEI 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023, estableix:

Article 83. Modificació de la Llei 18/2017, de comerç, serveis i fires

1. S'afegeix una lletra, la j, a l'apartat 1 de l'article 37 de la Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, amb el text següent: «j) Els establiments comercials, de venda personalitzada o en règim d'autoservei, sempre que la superfície de venda no superi els 300 metres quadrats, que tinguin una oferta orientada essencialment a productes de compra quotidiana d'alimentació.»

2. S'afegeix una lletra, la k, a l'apartat 1 de l'article 37 de la Llei 18/2017, amb el text següent: «k) Els establiments comercials, de venda personalitzada o en règim d'autoservei, els titulars dels quals siguin petites o mitjanes empreses, d'acord amb el criteri de classificació europeu, sempre que la superfície de venda no superi els 300 metres quadrats.»

 

Normativa horaris comercials

- Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires

- Segons l'art. 83 de la LLEI 3/2023, de 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023, estableix

 

Més informació en matèria d'horaris comercials en aquest enllaç

 

Altra normativa que afecta al sector comercial

- Pla especial de concreció d'usos comercials i de serveis a l'àmbit del centre de Gavà. Àmbit d'afectació dels usos no admesos en planta baixa.

- Ordenació dels equipaments comercials.

- Llei d'àrees de promoció econòmica urbana (APEU)

- Reial decret llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis

- Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.

 

Altres dades d'interès:

- Consorci de Comerç, Artesania i Moda