Comerç i Restauració

L'Ajuntament de Gavà, donant resposta a les potencialitats del seu municipi com a una ciutat integral, porta executant des de fa anys un conjunt de polítiques de desenvolupament econòmic i social que han augmentat la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes.

Una de les bases més importants per al desenvolupament d'un municipi resideix en l'existència d'un teixit comercial sòlid i atractiu per als ciutadans i ciutadanes.

El model comercial de Gavà és un model equilibrat, caracteritzat pel comerç de trama urbana de petita i mitjana dimensió, de qualitat, sostenible i de proximitat.

Es caracteritza per:

- Estructura de petita i mitjana empresa. Majoritàriament micropimes.

- Concentració comercial.

- Diversitat i equilibri comercial.

- De tipus familiar.

- Comerç de qualitat.

- Ofereix diferents serveis al consumidor.

Gavà es troba condicionat comercialment per l’encaix físic enmig de dos municipis (Castelldefels i Viladecans), així com les facilitats que les vies de comunicació generen a efectes de mobilitat.

D’una banda la zona de Gavà que mira cap a Castelldefels i per tant comercialment la pot aproximar a centres comercials; i d’altra la zona limítrof amb Viladecans, on es genera un continu comercial amb proximitat als seus equipaments comercials de quotidià alimentari.

Eix de centralitat Illa- Rambla.

Una centralitat configurada per l’espai per a vianants i que relliga els principals equipaments que generen atracció cap al centre del municipi

Estaríem parlant de la zona que es configura des de l’Ajuntament de Gavà, i la continuïtat per l’àmbit per a vianants del carrer Sant Pere, complementat pels carrers adjacents (àmbit de la plaça de l’Església i carrer del centre).

El continu comercial et porta fins a la rambla de Joaquim Vayreda, espai on es conviu amb propostes comercials i altres serveis (oficines bancaries).

El tipus d’oferta és un mix entre producte de quotidià-alimentari (amb especial incidència al producte fresc i petits establiments d’alimentació), reforçat amb la presència del Mercat Municipal del Centre en el mig de l’àrea per a vianants; fins a establiments més orientats a la compra de producte de no necessitat (tèxtil, floristeries, llibreries, parament per la llar, joieries, entre d’altres).

A Gavà hi ha identificades les següents zones comercials:

- Eix comercial de Centralitat:

  • Illa de vianants + c/ Sant Pere no vianants + Pl. Jaume Balmes + Rambla = 350 locals comercials, que representen un 25% de concentració comercial en relació a tot el municipi.

- Eix comercial de Proximitat:

  • c/ de Sant Lluís i pl. de Catalunya.

- Carrers comercials d’alta concentració comercial:

  • Avda. Diagonal
  • Passeig Maragall
  • Avda. del Mar
  • Ctra. de Sta. Creu de Calafell

Consulta més informació sobre l'activitat econòmica de Gavà a:

Consulta les accions del Pla d’Innovació i Reactivació Econòmica 2021 – 2023, on s’inclouen línies de treball dirigides al sector comercial, serveis i restauració.