Mujeres Burkina Faso

Mujeres Burkina Faso

Grup de professionals amics que sensibilitzats per la gran capacitat de lluita de les MUJERES DE BURKINA. El compromís comú de l'associació és que totes les donacions i fons que es recullen es dediquen íntegrament als projectes de l'associació ... Els costos que es generen per contractar serveis, dietes o qualsevol altre concepte seran sufragats pels mateixos col·laboradors i mai per els fons de l'associació.

Mujeres Burkina té com a objectiu principal l'ajuda a les dones de Burkina Faso que, degut a situacions de viudetat, abandonament o malaltia viuen precàriament.
Les finalitats generals la realització d'accions i projectes de cooperació al desenvolupament, el suport i promoció dels drets humans, i l'establiment de xarxes de solidaritat i ajuda social. Al seu torn, es constitueixen multes de l'associació la realització d'accions i programes d'informació, foment del voluntariat i sensibilització social.

Correu: mujeresburkina@gmail.com

Web: http://mujeresburkina.org/