Fundació Comaposada - Sindicalistes Solidaris

Fundació Comaposada - Sindicalistes Solidaris
Sindicalistes Solidaris és el nom amb el que ara es dóna a conèixer públicament la Fundació Comaposada, una fundació sense afany de lucre, creada per la UGT de Catalunya el 1988, amb l´objectiu d´acompanyar processos de desenvolupament de sindicats del Sud.

Promou la participació activa i solidària dels treballadors i treballadores de la UGT de Catalunya en l´extensió plena dels drets humans, laborals i sindicals al Sud, en particular a Centreamèrica, Àrea Mediterrània i Regió Andina.

És la relació que té lloc entre dos sindicats, un del Nord, com la UGT de Catalunya, a través de Sindicalistes Solidaris, i un altre del Sud, com pot ser un sindicat de Nicaragua, del Perú o del Marroc. La relació es materialitza en projectes de desenvolupament sindical que inclouen una planificació temporal i financera d´activitats. L´entitat del Nord busca finançament públic o privat per al projecte, mentre que l´entitat del Sud té el protagonisme en la identificació de les necessitats, l´execució i l´avaluació del projecte.

 

Direcció: Rambla Santa Mònica, 10, 1ª planta 08002 Barcelona
Telèfon: 93 412 13 27

Correu: sindicalistes@sindicalistessolidaris.org

Web: http://www.sindicalistessolidaris.org/