Fundació Educació Solidària

Fundació Educació Solidària

Des de la Fundació Educació Solidària, es promou i es dona suport a accions educatives en àrees necessitades perquè tothom pugui fer efectiu el seu dret a l´educació, millorar les seves condicions de vida i establir un marc de relacions més justes entre els pobles, a través de la col·laboració en projectes de cooperació impulsats per agents i entitats locals, treballant de forma conjunta en la definició, execució i seguiment dels projectes, realitzant accions de sensibilització o difusió en l´entorn més proper, promovent la participació del voluntariat i donant informació dels projectes i de la destinació dels recursos.

 

Direcció: Rda. Sant Pau, 80 08001 Barcelona
Telèfon: 93 441 00 04
Correu: educacio.solidaria@escolapia.cat
Web: http://www.educaciosolidaria.org/