Aportacions internacionals d'emergència

L’Acció Humanitària és el conjunt divers d’accions d’ajuda a les víctimes (desencadenat per catàstrofes naturals o conflictes armats), orientades a alleugerir el seu patiment, garantir la seva subsistència, protegir els seus drets fonamentals i defensar la seva dignitat, així com, de vegades, frenar el procés de desestructuració socioeconòmica de la comunitat i preparar-los en front de desastres naturals. Pot ser proporcionat per actors nacionals o internacionals.

Dins de l’Acció Humanitària cal distingir entre Ajut d’emergència (provisió gratuïta de bens i serveis essencials per a la supervivència immediata) i Ajut humanitari (inclou no només l’ajut d’emergència sinó també l’ajut sota forma d’operacions perllongades per a persones refugiades i desplaçades internes).

Des de la cooperació municipalista, el Fons Català de Cooperació actua com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments en els casos d'actuacions en situació d’emergència. A Gavà, la partida d’Ajut Humanitari i d’Emergències (AHE) es canalitza a través del Fons Català.