Agermanaments amb altres ciutats

1.  AGERMANAMENT  AMB LA CIUTAT DE GLEIBAT EL FULA (SÁHARA)

Mitjançant la comissió de pau del Fons Català de Cooperació, s'estan fent una avaluació dels agermanaments catalans amb les daires saharauis. Gavà va participar activament en aquesta avaluació i s'està en fase de determinar els resultats.

Aquesta missió s'emmarca en el Pla Estratègic i Operatiu de la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS) pels anys 2014-2015 i en les activitats previstes per la Comissió de Pau i Diplomàcia de Ciutats del Fons Català integrades a la seva campanya de sensibilització i incidència de suport a la cooperació catalana amb el Poble Sahrauí (any 2014). També s'emmarca en la celebració del 25è aniversari de molts agermanaments de municipis catalans amb diferents Daires.>

L'objectiu general és l'enfortiment de les relacions de solidaritat entre els ajuntaments catalans agermanats amb el Poble Sahrauí així com també la revisió de l'estat d'aquests agermanaments, la seva consolidació i l'impuls de noves formes de cooperació més enllà dels agermanaments, amb dotació de contingut de cooperació tècnica i econòmica.

2.  AGERMANAMENT  AMB OLOCAU -VALÈNCIA-

L'1 de juliol de 2006 es va signar el protocol d'agermanament entre Gavà i Olocau. D'aquesta manera s'oficialitzava l'estreta relació entre els dos municipis que es remunta a finals del segle XIX quan alguns homes d'Olocau que treballaven en el traçat del ferrocarril de València a Barcelona van descobrir els margallons que creixien a les costes del Garraf i van anar-hi a segar la palma. Després alguns es van quedar a les hortes que anaven creant-se al pla del Llobregat.

Més tard, en començar el treball a la fàbrica Roca de Gavà, l'any 1914, un nombre important d'olocauins en formaren la primera colla d'obrers. Aquests primers homes obriren el camí a d'altres.

El protocol d'agermanament recull el compromís d'ambdues poblacions a dur a terme intercanvis culturals periòdicament. En un principi estableix que cada dos anys es desplaci, alternativament, una representació institucional acompanyada de mostres de la cultura popular de cada municipi.

Ambdós ajuntaments donen suport a totes les activitats destinades al foment de la cultura i organitzen actuacions folklòriques, exposicions artístiques, intercanvis de conferències sobre temes d'interès, i relacions entre organismes representatius de les diferents professions laborals i  artístiques, així com d'entitats culturals.