Participació als Consells Municipals Sectorials

Quatre espais de debat que assessoren l'Ajuntament

Els Consells Municipals Sectorials són espais de debat i de consulta pel govern municipal sobre àrees temàtiques de gran interès per a la ciutat. Constitueixen eines creades per l'Ajuntament amb l'objectiu de dinamitzar la democràcia local.

A Gavà existeixen el Consell Municipal de Comerç, el Consell Escolar Municipal i la Comissió Violeta. Aquests consells estan formats pels responsables municipals, els grups polítics, entitats, associacions i ciutadans a títol individual.

 

 

El Consell de Comerç estudia i proposa línies sobre la vida comercial de Gavà.

La Comissió Violeta vol ser un fòrum on les dones puguin transmetre les seves propostes i inquietuds, té l'objectiu de millorar la qualitat de vida del col·lectiu femení.

El Consell Escolar Municipal parla de la situació de l'educació a la ciutat i proposa aquelles actuacions encaminades a millorar l'àmbit educatiu.

 
Reglament Marc d'Organització i Funcionament dels Consells Municipals de Participació Ciutadana