Gavà

Notícies

null Subvenció de l'AMB en matèria de transparència

Subvenció de l'AMB en matèria de transparència

L'import de la subvenció ascendeix a 21.705,45 € i s'ha destinat a l'elaboració del Pla d'Integritat Municipal. 


29 de setembre de 2023 

L'Ajuntament de Gavà ha elaborat el Pla d'Integritat Municipal amb el suport econòmic de l'Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. En total, s'ha rebut una subvenció de 21.705,45 € emmarcada a la convocatòria "Subvencions als ajuntaments metropolitans per al foment de la transparència (2022-2023)". 

Antecedents

L’Ajuntament de Gavà, amb la voluntat de continuar reforçant els mecanismes i els instruments que garanteixin que l’entitat es guia cap a una gestió més transparent i ètica dels recursos públics, ha iniciat un procés que té l’objectiu de desenvolupar el sistema d’integritat vigent.

Podem entendre el sistema d’integritat com el conjunt d’elements implementats a l’Ajuntament destinats a crear una cultura municipal basada en uns principis ètics. Així doncs, el sistema d’integritat inclou diferents elements, com ara mesures, normatives i procediments de naturalesa diversa enfocades orientar i prevenir les conductes dels servidors i servidores públiques del consistori, i en el cas de produir-se irregularitats, detectar-les, corregir-les i, si és procedent, perseguir-les.

L’objectiu del Pla d’integritat de l’Ajuntament de Gavà és ser el document de referència municipal en matèria d’integritat, articular els elements i òrgans del sistema d’integritat en l’actualitat, i desplegar els passos a seguir per l’Ajuntament en el futur. Així i tot, som conscients de la necessitat de millora contínua del sistema d’integritat i, per tant, del Pla d’integritat, que ha de ser un instrument en constant revisió i actualització.

Amb l’aprovació del Pla, i definits, per tant, els passos a seguir en matèria d’integritat, l’Ajuntament de Gavà s’insta a continuar recorrent el camí cap a construir una institució èticament més sòlida.