Gavà

Notícies

null Ajuts per renovar les façanes i les cobertes, la construcció de nous ascensors i l'actualització d'instal·lacions comunitàries

Subvencions renovar les façanes i cobertes, la construcció de nous ascensors i l'actualització d'instal·lacions comunitàries


L'Àrea Metropolitana de Barcelona, a través dels fons Next Generation EU, promou la rehabilitació d'edificis. L'ens metropolità s'ha marcat com a objectiu rehabilitar en els pròxims quatre anys fins a 13.650 vivendes construïdes abans de 1981. Es tracta de habitatges que, per regla general, presenten deficiències per la seva antiguitat i falta de conservació. A més, no són eficients energèticament pels materials d'aïllament de l'època en què es van construir.

La inversió prevista en el pla, que beneficiarà a 35.000 ciutadans i generarà 4.000 llocs de treball, és de 172 milions. D'aquests, 100 milions provindran dels fons Next Generation. La resta l'hauran d'aportar els particulars, que comptaran amb mesures beneficioses per tal que el motiu econòmic no sigui un impediment a l'hora de prendre la decisió portar a terme la rehabilitació. Així, l'IVA serà deduïble i les ajudes no gravaran a la declaració de l'IRPF. Així mateix, la part no subvencionada de les obres, la que hauran de pagar els propietaris, podrà desgravar fins al 60%.

El pla promourà la renovació de les façanes i cobertes (amb la incorporació d'aïllaments), la construcció de nous ascensors i l'actualització d'instal·lacions comunitàries, entre altres actuacions. I, en funció de l'eficiència energètica que s'obtingui amb la rehabilitació, les subvencions poden arribar fins al 80%, amb un màxim de 21.400 per habitatge.

D'altra banda, els propietaris en situació de vulnerabilitat podran accedir a ajudes de fins al 100% i retornar la part no subvencionada en noranta anys, pensant per fer-se efectiu en cas de millora de la situació econòmica, venda o transmissió de la habitatge per herència.

La subvenció es pagarà directament a la comunitat de propietaris i suposarà la inscripció en el registre de la propietat d'una càrrega que obligarà a retornar l'import de l'ajuda rebuda més l'IPC en cas de transmissió de la habitatge. De forma complementària a aquestes ajudes, es facilitarà la finançament de les actuacions de rehabilitació a través de les entitats financeres.

La convocatòria preveu ajudes per portar a terme les obres d'eficiència energètica a l'interior de les habitatges, que poden assolir el 40% del cost total de les actuacions, amb un màxim de 3.000 euros per pis. De forma addicional es preveuen ajudes per subvencionar el 100% de la redacció del llibre de l'edifici, l'ITE i la redacció de projectes.

Si l'edifici a rehabilitar es situa en un dels Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP) prèviament delimitats, es podrà acollir al Programa d'Ajunts Barri. En cas contrari, es podrà acollir al Programa d'Ajuts Edificis

En el cas d'un habitatge individual situat en un edifici plurifamiliar o bé en cas d'un habitatge unifamiliar, que es vulgui rehabilitar millorant la seva eficiència energètica, es podrà acollir al Programa d'Ajuts Habitatges

El termini per formalitzar les peticions de les ajudes ja està obert. La convocatòria serà pel sistema de concurrència no competitiva; és a dir, els primers que es presenten seran els que tindran més possibilitats d'obtenir la subvenció en el cas que s'esgotin els fons.

Més informació