Gavà

Notícies

null El Fòrum G3 aborda els reptes que es presenten en el municipi

El Fòrum G3 aborda els reptes que es presenten en el municipi

Es tracta d'un espai de participació obert a la ciutadania on es promou el diàleg i la proposta d'actuacions de foment de l'envelliment actiu


El Fòrum G3 esdevé una oportunitat per generar espais de col·laboració entre els agents socials i la població de Gavà amb la seva administració local. La possibilitat d'apropar les polítiques a les necessitats de la població i que aquesta pugui intervenir en moments determinats del seu desenvolupament. És una oportunitat per afermar la confiança mútua i optimitzar els recursos disponibles. 

El treball s'orienta a què el Fòrum G3 esdevingui un espai de participació i consulta en l'àmbit de l'envelliment actiu per abordar els reptes que es presenten en el municipi.

El Fòrum G3 està integrat per representants d'entitats, associacions, professionals del sector de l'atenció a persones grans, i persones a títol individual. Està obert a totes aquelles persones que vulguin participar activament en millorar la qualitat de vida de les persones grans de Gavà. 

Actualment està format pels següents representants:

  • Representants del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Baix Llobregat
  • Associació de Familiars d'Alzheimer Gavà (FAGA)
  • Voluntariat Tecnologies
  • Residència de la Gent  Gran La Concòrdia
  • Institut Català de la Salut: EAP Gavà 1 i EAP Gavà 2
  • Persones a títol individual
  • Ajuntament Gavà

En aquest òrgan poden integrar-se totes aquelles persones que vulguin participar activament en millorar la qualitat de vida de les persones grans de Gavà. Les persones interessades poden enviar un correu electrònica forumg3gentgran@gava.cat

Treball realitzat en 2021

Durant l'any passat, s'ha treballat a partir de les necessitats de la població gran recollides a la Jornada G3 de març de 2018 i la Jornada La Soledat de l'any 2019, en la reflexió sobre l'impacte que la COVID ha tingut i té sobre la qualitat de vida de la gent gran, en el treball de la Comissió del Voluntariat per fer front a la soledat que ha impulsat la creació d'un nou Servei de Voluntariat per a les persones amb soledat no volguda i que està gestionant FAGA. A més, s'ha establert un marc d'actuació que ens permet reflexionar i prioritzar les actuacions futures.

Una de les línies d'actuació serà impulsar un pla de comunicació i difusió del Fòrum G3 i la creació de noves comissions de treball. 

Pel finançament de les actuacions realizades al llarg de 2021, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) atorga a l'Ajuntament de Gavà una subvenció per import de 7.986,00 a través del Pla metropolità de suport a la cohesió social, l'economia de proximitat i la coproducció de serveis "ApropAMB".