Gavà

Notícies

null Reforç de les mesures i el tractament contra les plagues de paneroles:

Reforç de les mesures i el tractament contra les plagues de paneroles:

S'apliquen productes químics en els registres, embornals i altres connexions amb el clavegueram accessibles des de la via pública


 

L'Ajuntament de Gavà realitza tractaments periòdics, basats en la lluita integrada: priorització de mesures preventives i tractaments dirigits.

A l'estiu s'intensifiquen aquests tractaments, amb una periodicitat setmanal al nucli urbà des de juny fins al setembre.

La resta de la'any, es realitzen cada 3 mesos al nucli urbà i als seus barris. 

Aquest tractament s’aplica en els registres, embornals i altres connexions amb el clavegueram accessibles des de la via pública.

És un tractament dirigit amb productes químics específics, selectius i els més segurs per a les persones i respectuosos amb el medi ambient.

El programa de control de plagues també inclou actuacions puntuals davant els avisos veïnals en zones concretes de la via pública. Les peticions s’atenen:

  • telefònicament a través de la línia 93 263 91 00
  • correu electrònic: salutpublica@gava.cat